Πειραιώς 260 - Είσοδος μόνο από Πειραιώς

  Επικοινωνία

  T.: 210 9282900

  Κυλικεία:

 • Λειτουργεί καντίνα

Πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου στεγαζόταν παλαιότερα το εργοστάσιο επίπλων γραφείου Τσαούσογλου. Tο συγκρότημα περιήλθε στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας η οποία παραχώρησε τη χρήση μέρους των χώρων του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Τυπικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του '70, το εργοστάσιο Τσαούσογλου περιλαμβάνει τέσσερα πολύ μεγάλα κτήρια / υπόστεγα που έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 
Κεντρική αρτηρία πρώην βιομηχανικής περιοχής, η ίδια η οδός Πειραιώς εξελίσσεται ήδη σε ένα από του βασικούς νέους άξονες ανάπτυξης της Αθήνας με έντονη παρουσία πολιτιστικών χρήσεων. 
Πειραιώς 260 - Είσοδος μόνο από Πειραιώς

  Επικοινωνία

  T.: 210 9282900

  Κυλικεία:

 • Λειτουργεί καντίνα

 • Α
 • Αποθήκη
 • Β
 • Δ
 • Διάδρομος
 • Ε
 • Η
 • Κήπος Δ
 • Μικρή Αποθήκη
 • Προαύλιο
Πειραιώς 260 - Είσοδος μόνο από Πειραιώς

  Επικοινωνία

  T.: 210 9282900

  Κυλικεία:

 • Λειτουργεί καντίνα