ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 55568,1 «Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»

>>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 55568,1 «Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 55568,1 «Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-03-15T13:04:50+00:00 15.03.2018|