ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ: 54871,1 || Προκήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠ

>>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ: 54871,1 || Προκήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ: 54871,1 || Προκήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠ

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-02-28T19:56:38+00:00 28.02.2018|