Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων

>>Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Αρ. 4/2018, Α.Π.: 637/14.03.2018, συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 55568,1)

Λόγω αναφοράς υποψήφιων αναδόχων περί τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ, σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών υποψήφιων αναδόχων.

Νέα προθεσμία υποβολής ορίστηκε η Παρασκευή 13/4/2018 και ώρα 15.00΄

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-04-11T13:28:23+00:00 11.04.2018|