Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»