Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2019

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2019