Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2019

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2019

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2019-05-02T18:18:51+00:00 02.05.2019|