Παράταση προθεσμιών διαγωνισμού για λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων (eTicketing)

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Παράταση προθεσμιών διαγωνισμού για λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων (eTicketing)

Παράταση προθεσμιών διαγωνισμού για λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων (eTicketing)

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της συνεχιζόμενης ροής αιτημάτων για παράταση των προθεσμιών του διαγωνισμού «Ανάπτυξη λογισμικού έκδοσης εισιτηρίων (eTicketing) από τον ιστότοπο της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», οι ημερομηνίες μετατίθενται από τις ήδη καθορισθείσες στις ακόλουθες:

  • Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: 7.02.2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00
  • Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8.02.2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00

Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη

2019-01-14T13:46:53+00:00 14.01.2019|