Προβολή Press Kit 2018-04-20T15:24:22+00:00

Press Kit - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. καλωσορίζει τη νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια