Προκηρύξεις 2018-06-13T12:38:33+00:00

Νέα

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και Πολυχώρου ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260) κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2018

30.04.2018|

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ [...]

Διακήρυξη για την σύναψη Σύμβασης Προμήθειας (Μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε

23.04.2018|

Διακήρυξη για την σύναψη Σύμβασης Προμήθειας (Μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ: 54871,1 || Προκήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠ

28.02.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εισιτηρίων (ticketing) και στελέχωσης ταμείων για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έτους 2018 της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

17.01.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.