Προκηρύξεις 2018-06-13T12:38:33+00:00

Νέα

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια φωτιστικών ικριωμάτων, εξέδρων στήριξης προβολέων και λοιπού στηρικτικού υλικού προς αντικατάσταση των αντιστοίχων υφιστάμενων στους χώρους των αρχαίων θεάτρων Επιδαύρου και Ηρώδου του Αττικού για την τέλεση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2019 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

20.03.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf αρχείο.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και πολυχώρος Οδού Πειραιώς 260) για την περίοδο από 01.08.2018 έως 30.11.2018.

11.07.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) μηχανημάτων κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018 στους χώρους θέατρων της οδού Πειραιώς 260»

22.06.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και λοιπού υλικού διανομής ισχύος για τους χώρους τέλεσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2018 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

08.06.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.