Προκηρύξεις2020-05-21T15:10:20+03:00

Νέα

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ικριωμάτων φωτισμού προς αντικατάσταση των υφιστάμενων στους χώρους των αρχαίων θεάτρων Επιδαύρου και Ηρώδου του Αττικού για την τέλεση των θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2020 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

04.06.2020|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και αναλώσιμων εκτυπωτών για τις ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

21.05.2019|

Παρακαλούμε διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.