Προκηρύξεις2021-01-19T17:34:34+02:00

Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και λοιπού υλικού διανομής ισχύος για τους χώρους τέλεσης (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2020 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

24.06.2020|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη προβολών και παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών εγκατάστασης και χειρισμού τεχνικού εξοπλισμού στους χώρους εκδηλώσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2020

24.06.2020|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

Διαγωνισμός προμήθειας (μίσθωσης) Φωτιστικών Συστημάτων για τους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. 2020 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (κάτω των ορίων)

18.06.2020|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης. Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Προκήρυξης.

Διαγωνισμός προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών Συστημάτων για τους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. 2020 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (κάτω των ορίων)

18.06.2020|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης. Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Προκήρυξης.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Προμήθεια ικριωμάτων φωτισμού προς αντικατάσταση των υφιστάμενων στους χώρους των αρχαίων θεάτρων Επιδαύρου και Ηρώδου του Αττικού για την τέλεση των θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2020 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.”

04.06.2020|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

Go to Top