Προκηρύξεις2021-01-19T17:34:34+02:00

Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και αναλώσιμων εκτυπωτών για τις ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

21.05.2019|

Παρακαλούμε διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Go to Top