Προκηρύξεις2020-05-21T15:10:20+03:00

Νέα

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» στον Πολυχώρο της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

24.04.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε τα αρχεία: Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Περίληψη προκήρυξης [...]

Διακήρυξη της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για Σύμβαση Προμήθειας (Μίσθωσης) Υλικού Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Προβολών για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου για την περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

24.04.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε τα αρχεία: Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Περίληψη προκήρυξης [...]

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε τμήματα για την σύναψη Σύμβασης Προμήθειας (μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2019

24.04.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε τα pdf αρχεία: Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Περίληψη [...]

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια φωτιστικών ικριωμάτων, εξέδρων στήριξης προβολέων και λοιπού στηρικτικού υλικού προς αντικατάσταση των αντιστοίχων υφιστάμενων στους χώρους των αρχαίων θεάτρων Επιδαύρου και Ηρώδου του Αττικού για την τέλεση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2019 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

20.03.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf αρχείο.