ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ»

>>ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-03-23T18:39:23+00:00 23.03.2018|