Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και λοιπού υλικού διανομής ισχύος για τους χώρους τέλεσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2018 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

>>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και λοιπού υλικού διανομής ισχύος για τους χώρους τέλεσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2018 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και λοιπού υλικού διανομής ισχύος για τους χώρους τέλεσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2018 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-06-08T13:26:14+00:00 08.06.2018|