Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) μηχανημάτων κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018 στους χώρους θέατρων της οδού Πειραιώς 260»

>>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) μηχανημάτων κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018 στους χώρους θέατρων της οδού Πειραιώς 260»

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια (μίσθωση) μηχανημάτων κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018 στους χώρους θέατρων της οδού Πειραιώς 260»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-06-22T18:06:07+00:00 22.06.2018|