Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θέατρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2018»

>>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θέατρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2018»