Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θέατρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2018»

>>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θέατρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2018»

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θέατρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2018»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2018-05-28T12:07:10+00:00 14.05.2018|