Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υλικοτεχνική υποστήριξη προβολών για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018»

>>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υλικοτεχνική υποστήριξη προβολών για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018»

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υλικοτεχνική υποστήριξη προβολών για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2018-05-28T11:38:10+00:00 03.05.2018|