Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης – προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης – προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης – προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf αρχείο.

2019-04-22T14:36:59+00:00 22.04.2019|