Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης – προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης – προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»