Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»