Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης

>>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης στους χώρους δραστηριότητας – εκδηλώσεων που λειτουργεί η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., ετήσιας διάρκειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2018-05-28T11:35:46+00:00 03.05.2018|