Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2019

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2019