Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2019

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2019

Παρακαλούμε δείτε το pdf.

2019-02-28T12:36:46+00:00 25.02.2019|