Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς θεατών κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2019 του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (αυθημερόν μεταφορά στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου από και προς Αθήνα)

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς θεατών κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2019 του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (αυθημερόν μεταφορά στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου από και προς Αθήνα)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς θεατών κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2019 του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (αυθημερόν μεταφορά στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου από και προς Αθήνα)

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2019-05-09T16:57:12+00:00 09.05.2019|