Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς θεατών κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2019 του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (αυθημερόν μεταφορά στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου από και προς Αθήνα)

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς θεατών κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2019 του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (αυθημερόν μεταφορά στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου από και προς Αθήνα)