Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κοινού κατά την καλλιτεχνική περίοδο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018

>>Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κοινού κατά την καλλιτεχνική περίοδο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κοινού κατά την καλλιτεχνική περίοδο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κοινού κατά την καλλιτεχνική περίοδο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018 (Αυθημερόν μεταφορά θεατών για τις θεατρικές παραστάσεις στα αρχαία Θέατρα Επιδαύρου από και προς την Αθήνα), εκτιμώμενης συνολικής συμβατικής αξίας έως 18.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-04-23T18:45:17+00:00 23.04.2018|