είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 05.06.2019

παρασκευή 07.06.2019

κυριακή 09.06.2019

τρίτη 11.06.2019

παρασκευή 14.06.2019

σάββατο 15.06.2019

δευτέρα 17.06.2019

τετάρτη 19.06.2019

πέμπτη 20.06.2019

παρασκευή 21.06.2019

σάββατο 22.06.2019

δευτέρα 24.06.2019

πέμπτη 27.06.2019

παρασκευή 28.06.2019

σάββατο 29.06.2019

κυριακή 30.06.2019