είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 24.07.2020

σάββατο 25.07.2020

κυριακή 26.07.2020

παρασκευή 31.07.2020

σάββατο 01.08.2020

κυριακή 02.08.2020

παρασκευή 07.08.2020

σάββατο 08.08.2020

κυριακή 09.08.2020