ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

δευτέρα 01.07.2019

τετάρτη 03.07.2019

πέμπτη 04.07.2019

σάββατο 06.07.2019

τρίτη 09.07.2019

τετάρτη 10.07.2019

πέμπτη 11.07.2019

παρασκευή 12.07.2019

σάββατο 13.07.2019

τρίτη 16.07.2019

σάββατο 27.07.2019

κυριακή 28.07.2019

τρίτη 30.07.2019

τετάρτη 31.07.2019