είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 17.07.2020

παρασκευή 24.07.2020

σάββατο 25.07.2020

κυριακή 26.07.2020

παρασκευή 31.07.2020