είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 17.07.2020

σάββατο 18.07.2020

παρασκευή 24.07.2020

σάββατο 25.07.2020

παρασκευή 31.07.2020