ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

κυριακή 03.06.2018

δευτέρα 04.06.2018

τρίτη 05.06.2018

τετάρτη 06.06.2018

δευτέρα 11.06.2018

τρίτη 12.06.2018

τετάρτη 13.06.2018

κυριακή 17.06.2018

δευτέρα 18.06.2018

τρίτη 19.06.2018