ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τρίτη 12.06.2018

τετάρτη 13.06.2018

πέμπτη 14.06.2018

παρασκευή 15.06.2018

σάββατο 16.06.2018

κυριακή 17.06.2018

δευτέρα 18.06.2018

πέμπτη 21.06.2018

παρασκευή 22.06.2018

δευτέρα 25.06.2018

τρίτη 26.06.2018

πέμπτη 28.06.2018

παρασκευή 29.06.2018

σάββατο 30.06.2018