ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

δευτέρα 15.07.2019

τρίτη 16.07.2019

τετάρτη 17.07.2019

πέμπτη 18.07.2019

παρασκευή 19.07.2019

σάββατο 20.07.2019

κυριακή 21.07.2019

δευτέρα 22.07.2019

τρίτη 23.07.2019

τετάρτη 24.07.2019

πέμπτη 25.07.2019

παρασκευή 26.07.2019

σάββατο 27.07.2019

κυριακή 28.07.2019

δευτέρα 29.07.2019

τρίτη 30.07.2019

τετάρτη 31.07.2019