είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τρίτη 01.10.2019

τετάρτη 02.10.2019

πέμπτη 03.10.2019

παρασκευή 04.10.2019

σάββατο 05.10.2019

κυριακή 06.10.2019

δευτέρα 07.10.2019

τρίτη 08.10.2019

τετάρτη 09.10.2019

πέμπτη 10.10.2019

παρασκευή 11.10.2019

σάββατο 12.10.2019

κυριακή 13.10.2019

δευτέρα 14.10.2019

τρίτη 15.10.2019

τετάρτη 16.10.2019

πέμπτη 17.10.2019

παρασκευή 18.10.2019

σάββατο 19.10.2019

κυριακή 20.10.2019