είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 05.06.2020

σάββατο 06.06.2020

κυριακή 07.06.2020

δευτέρα 08.06.2020

τρίτη 09.06.2020

τετάρτη 10.06.2020

πέμπτη 11.06.2020

παρασκευή 12.06.2020

σάββατο 13.06.2020

κυριακή 14.06.2020

δευτέρα 15.06.2020

τρίτη 16.06.2020

τετάρτη 17.06.2020

πέμπτη 18.06.2020

παρασκευή 19.06.2020

σάββατο 20.06.2020

κυριακή 21.06.2020

δευτέρα 22.06.2020

τρίτη 23.06.2020

τετάρτη 24.06.2020

πέμπτη 25.06.2020

παρασκευή 26.06.2020

σάββατο 27.06.2020

κυριακή 28.06.2020

δευτέρα 29.06.2020

τρίτη 30.06.2020