είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 01.06.2018

σάββατο 02.06.2018

κυριακή 03.06.2018

δευτέρα 04.06.2018

τρίτη 05.06.2018

τετάρτη 06.06.2018

πέμπτη 07.06.2018

παρασκευή 08.06.2018

σάββατο 09.06.2018

κυριακή 10.06.2018

δευτέρα 11.06.2018

τρίτη 12.06.2018

τετάρτη 13.06.2018

πέμπτη 14.06.2018

παρασκευή 15.06.2018

σάββατο 16.06.2018

κυριακή 17.06.2018

δευτέρα 18.06.2018

τρίτη 19.06.2018

τετάρτη 20.06.2018

πέμπτη 21.06.2018

παρασκευή 22.06.2018

σάββατο 23.06.2018

κυριακή 24.06.2018

δευτέρα 25.06.2018

τρίτη 26.06.2018

τετάρτη 27.06.2018

πέμπτη 28.06.2018

παρασκευή 29.06.2018

σάββατο 30.06.2018