είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 01.07.2020

πέμπτη 02.07.2020

παρασκευή 03.07.2020

τετάρτη 15.07.2020

πέμπτη 16.07.2020

παρασκευή 17.07.2020

σάββατο 18.07.2020

δευτέρα 20.07.2020

τρίτη 21.07.2020

πέμπτη 23.07.2020

παρασκευή 24.07.2020

σάββατο 25.07.2020

κυριακή 26.07.2020

τρίτη 28.07.2020

πέμπτη 30.07.2020

παρασκευή 31.07.2020