ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

κυριακή 01.07.2018

δευτέρα 02.07.2018

τρίτη 03.07.2018

πέμπτη 12.07.2018

παρασκευή 13.07.2018

σάββατο 14.07.2018

κυριακή 15.07.2018

τρίτη 17.07.2018

τετάρτη 18.07.2018

πέμπτη 19.07.2018

τρίτη 31.07.2018