Δωμάτια 2018-06-29T13:04:34+00:00

Ηρώ Αποστολέλλη - Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου

Δωμάτια

Η Ηρώ Αποστολέλλη και η Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου είναι νέες και ανερχόμενες δημιουργοί στον ελληνικό χορό. Τα Δωμάτια είναι ένα έργο για πέντε χορεύτριες, οι οποίες λειτουργούν ως ομάδα, διατηρώντας και αναπτύσσοντας, όμως, η καθεμιά τη δική της γλώσσα αφήγησης. Εμβαθύνοντας στο προσωπικό της λεξιλόγιο, κάθε χορεύτρια αρθρώνει την κίνηση ως λόγο στο παρόν, ενώπιον των υπολοίπων και πάντα σε σχέση μαζί τους, υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Χορός

Διάρκεια 50'

Πειραιώς 260 (Ε)

  • 28/06 έως 29/06/2018 στις 21:00

MEDIA KIT / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Προβολή Press Kit