Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά 2019-03-13T13:43:22+00:00

Πυθαγόρα 24 και Τζαβέλλα, Πειραιάς 18533
Τηλέφωνο: 210 42 10 077