είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 01.08.2020

κυριακή 02.08.2020

τρίτη 04.08.2020

τετάρτη 05.08.2020

παρασκευή 07.08.2020

σάββατο 08.08.2020

κυριακή 09.08.2020

παρασκευή 14.08.2020

σάββατο 15.08.2020