> > Πλάκα (Λυσίου και Ανδοκίδου)

Λυσίου και Ανδοκίδου, Πλάκα, Αθήνα