> > Σταθμός ΗΣΑΠ – ΔΠΘ
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται