> > Ταβέρνα «Μπαρμπαδήμος»
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται