Νέα2020-05-21T15:07:24+03:00

Νέα

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικών λύσεων μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software) προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

19.11.2020|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf