Νέα 2019-02-25T11:07:03+00:00

Νέα

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια φωτιστικών ικριωμάτων, εξέδρων στήριξης προβολέων και λοιπού στηρικτικού υλικού προς αντικατάσταση των αντιστοίχων υφιστάμενων στους χώρους των αρχαίων θεάτρων Επιδαύρου και Ηρώδου του Αττικού για την τέλεση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2019 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

20.03.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf αρχείο.