Νέα 2019-05-15T16:40:23+00:00

Νέα

Προκήρυξη θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή στην Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

30.05.2019|

To χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης του/της  Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στην Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνικό Φεστιβάλ” (σχετική πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/266630/22311/21736/695/20.5.2019 Υπουργική Απόφαση), ορίζεται ως εξής: Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 05/6/2019 Ημερομηνία λήξης υποβολής [...]