Νέα2021-01-19T17:31:51+02:00

Νέα

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικών λύσεων μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software) προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της “Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

19.11.2020|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf

Go to Top