Νέο πακέτο για δύο παραστάσεις χορού στον χώρο Ε της Πειραιώς 260:

  1. Lucy. tutorial for a ritual των arisandmartha
  2. It’s not about if you will love me tomorrow_Μέρος 2 της Ανδρονίκης Μαραθάκη

Το πακέτο για τις δύο παραστάσεις στη Ζώνη Α κοστίζει 20€ αντί 30€ και για τη Ζώνη Β κοστίζει 10€ αντί 20€.