Προκήρυξη: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη λογισμικού έκδοσης εισιτηρίων (eTicketing) από τον ιστότοπο της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Προκήρυξη: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη λογισμικού έκδοσης εισιτηρίων (eTicketing) από τον ιστότοπο της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»