Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2019»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2019»

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2019»

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2019-05-10T15:07:35+00:00 10.05.2019|