Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2019»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «τεχνικές εργασίες προετοιμασίας μικρού θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2019»