Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και πολυχώρος Οδού Πειραιώς 260) για την περίοδο από 01.08.2018 έως 30.11.2018.

>>Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και πολυχώρος Οδού Πειραιώς 260) για την περίοδο από 01.08.2018 έως 30.11.2018.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και πολυχώρος Οδού Πειραιώς 260) για την περίοδο από 01.08.2018 έως 30.11.2018.

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

2018-07-11T16:15:51+00:00 11.07.2018|