Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή της εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή της εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ»