ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 05.06.2019

πέμπτη 06.06.2019

παρασκευή 07.06.2019

σάββατο 08.06.2019

κυριακή 09.06.2019

δευτέρα 10.06.2019

τετάρτη 12.06.2019

πέμπτη 13.06.2019

τρίτη 18.06.2019

τετάρτη 19.06.2019

πέμπτη 20.06.2019

παρασκευή 21.06.2019

σάββατο 22.06.2019

κυριακή 23.06.2019

δευτέρα 24.06.2019

τρίτη 25.06.2019