είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

κυριακή 26.07.2020

τρίτη 28.07.2020

παρασκευή 31.07.2020

σάββατο 01.08.2020

τρίτη 04.08.2020

τετάρτη 05.08.2020

παρασκευή 07.08.2020

σάββατο 08.08.2020