ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-04-18T13:54:52+00:00

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

δευτέρα 04.06.2018

τρίτη 05.06.2018

τετάρτη 06.06.2018

πέμπτη 07.06.2018

δευτέρα 11.06.2018

τρίτη 12.06.2018

τετάρτη 13.06.2018

πέμπτη 14.06.2018

παρασκευή 15.06.2018

κυριακή 24.06.2018

δευτέρα 25.06.2018

πέμπτη 28.06.2018

παρασκευή 29.06.2018

σάββατο 30.06.2018